#966659 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 81
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 94

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY