#965529 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 89
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 89

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#953700 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 113
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 113

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY