#950184 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 94
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 94

Skin: 108

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,304,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 2,560,000đ

MUA NGAY