#954089 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 79

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,836,000đ

XEM ACC

2,550,000đ

CARD 2,040,000đ

MUA NGAY