Tài Khoản #1280047 - Bảng ngọc : 90 - Rank K.Rank

#1280047 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 52
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 52

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 945,000đ

XEM ACC

2,100,000đ

CARD 1,050,000đ

MUA NGAY